Welkom

Welkom op de website van CBS Het Gebint. Leuk dat u een kijkje neemt!

Onze school staat in Sellingen, een prachtig dorp in de gemeente Westerwolde. De school is in 1913 opgericht en stond eerst aan de Veltkeweg.

Sinds 27 oktober 2015 is onze school gehuisvest in ‘De Zuides’ aan de Korteweg. In dit gebouw zijn naast onze school ook OBS Op d’Esch, peuterspeelzaal Lutke Beudels, de tussenschoolse opvang en het welzijnswerk (Steunstee) gehuisvest. Er is ook een gymzaal binnen het gebouw. ‘De Zuides’ ligt op een prachtige plek aan de rand van het dorp: de lokalen kijken uit over natuurgebied ‘De Vennekampen’.

Lees verder bijWelkom‘.

Schoolgids

De Schoolgids 2018-2019 is hier als pdf in te zien en te downloaden.

Meer- en actuele informatie uit o.a. de schoolgids vindt u op scholenopdekaart.nl.

 

Schooltijden en vakantierooster

Schooltijden:

Om 8.25 uur gaat de eerste bel; om 08.30 uur de tweede bel: de kinderen dienen dan in het lokaal te zijn, de lessen beginnen.  We verwachten, dat de ouders het lokaal dan hebben verlaten. Voor maandag, dinsdag en donderdag geldt voor alle groepen:

Morgen                                    08.30-12.00
Middag                                    13.00-15.00

Woensdag     alle groepen      08.30-12.15

Groep 1 t/m 4 zijn op vrijdagmiddag vrij.

De leerlingen van groep 1 en 2 zijn 1 keer in de twee weken op vrijdag vrij!

Vakantierooster:
Het vakantierooster voor cursusjaar 2019-2020 vindt u hieronder. Buiten deze dagen wordt in principe geen verlof gegeven. Uitzonderingen vindt u op www.leerplicht.net.

Lees meer

Rooster oud papier

Hier vindt u het rooster voor de ophalers van het oud papier. Zoals u in het rooster ziet zoeken wij nog ophalers. U kunt zich aanmelden bij de coördinatoren (alfredstenekes@live.nl).
Hartelijk dank voor uw hulp. De opbrengsten komen geheel ten goede van de kinderen.

Data oud papier:

Datum Route
14 sept. 2019 Dorp + Zuidlus
13 okt. 2019 Dorp + Noordlus
10 nov. 2019 Dorp + Zuidlus
14 dec. 2019 Dorp + Noordlus
11 jan. 2020 Dorp + Zuidlus
08 feb. 2020 Dorp + Noordlus
14 mrt. 2020 Dorp + Zuidlus
11 apr. 2020 Dorp + Noordlus
09 mei 2020 Dorp + Zuidlus
13 jun. 2020 Dorp + Noordlus
14 sept. 2019 Dorp + Zuidlus

Routes oud-papierwagen:

Oud papier route zuidlus

Oud papier route noordlus

Oud papier route dorp

Bij verhindering graag zelf vervanging zoeken of ruilen, wel even doorgeven aan coördinator. ’s Morgens om 8.00 bij het gemeentehuis verzamelen.

Einde Route ongeveer rond 11.30 (afhankelijk van hoeveelheid papier).

Kanjertraining

Het belangrijkste doel van de Kanjertraining is dat een leerling positief over zichzelf en de ander leert denken. Als gevolg hiervan heeft de leerling minder last van sociale stress. Ook op langere termijn is dit effect merkbaar. Mensen, volwassenen en kinderen, hebben het verlangen ‘erbij te horen’. ‘Erbij horen’ vergt bepaalde sociale vaardigheden die de ene leerling beter gebruikt dan de andere leerling.

Dit doen we welPettenKanjerregels

Rollen

Er zijn vier rollen die centraal staan bij de Kanjertraining. Deze rollen zijn vertaald naar kleuren figuren in een prentenboek en komen terug tijdens de lessen. Ze geven een bepaald gedrag aan.
Draag je de witte pet (= doe jij als de witte pet) dan ben je een echte kanjer en je gedraagt je als een kanjertijger. Je bent eerlijk en te vertrouwen, je doet de goede dingen en je helpt iedereen om het samen met elkaar goed te hebben.
Draag je de rode pet dan ben je de uitslover. Je wordt vergeleken met een aapje: die neemt niets serieus en maakt overal een geintje van. In feite is hij onbetrouwbaar, want je kunt niet op hem bouwen.
De gele pet is het konijntje dat stil is en bang en denkt dat het zich niet kan verweren maar dat wel wil.
Draag je de zwarte pet, dan ben je de vlerk, de baasspeler. Je bepaalt zelf wel wat je doet.
Door in alle klassen op dezelfde manier te werken met de leren we de leerlingen kritisch te kijken naar hun eigen gedrag en het gedrag van anderen. Ook leren we de leerlingen dat zij hun gedrag kunnen veranderen wanneer dit nodig mocht zijn.

TSO

De tussenschoolse opvang is uitbesteed aan de Stichting Rzijn. U kunt zich aanmelden bij: https://rzijn.nu/kinderen/tussenschoolse-opvang/aanmeldenafmelden/

Meer weten over TSO