Welkom

Welkom op de website van CBS Het Gebint. Leuk dat u een kijkje neemt! We zijn een christelijke Daltonbasisschool.

Onze school staat in Sellingen, een prachtig dorp in de gemeente Vlagtwedde. De school is in 1913 opgericht en stond eerst aan de Veltkeweg.

Sinds 27 oktober 2015 is onze school gehuisvest in ‘De Zuides’ aan de Korteweg. In dit gebouw zijn naast onze school ook OBS Op d’Esch, peuterspeelzaal Lutke Beudels, de tussenschoolse opvang en het welzijnswerk (Steunstee) gehuisvest. Er is ook een gymzaal. ‘De Zuides’ ligt op een prachtige plek aan de rand van het dorp: de lokalen kijken uit over natuurgebied ‘De Vennekampen’.

Lees verder bij ‘Welkom‘.

School- en overheidsgids

De Schoolgids 2017-2018 is hier als pdf in te zien en te downloaden.

Schooltijden en vakantierooster

Schooltijden:

Om 8.25 uur gaat de eerste bel; om 8.30 uur de tweede bel: de kinderen dienen dan in het lokaal te zijn, de lessen beginnen.  We verwachten, dat de ouders het lokaal dan hebben verlaten. Voor maandag, dinsdag en donderdag geldt voor alle groepen:

Morgen                                    8.30-12.00
Middag                                    13.00-15.00

Woensdag     alle groepen      8.30-12.15

Groep 1 t/m 4 zijn op vrijdagmiddag vrij.

De leerlingen van groep 1 en 2 zijn 1 keer in de twee weken op vrijdag vrij!

Vakantierooster:
Het vakantierooster voor cursusjaar 2017-2018 vindt u hieronder. Buiten deze dagen wordt in principe geen verlof gegeven. Uitzonderingen vindt u op www.leerplicht.net.

Lees meer

Rooster oud papier

Hier vindt u het rooster voor de ophalers van het oud papier. Zoals u in het rooster ziet zoeken wij nog ophalers. U kunt zich aanmelden bij de coördinatoren (alfredstenekes@live.nl).
Hartelijk dank voor uw hulp. De opbrengsten komen geheel ten goede van de kinderen!

Datum / Route Ophalers ’t Gebint Coördinator
11-11-2017 Dorp + Zuidlus R. Dreves en Maarschingh G.J. Teijen
09-12-2017 Dorp + Noordlus E. Wind en J. Hulsker A. Stenekes
13-01-2018 Dorp + Zuidlus J.E. Teijen en M. Dijkstra G.J. Teijen
10-02-2018 Dorp + Noordlus M Hemmen en Horenga A. Stenekes
10-03-2018 Dorp + Zuidlus E. Molema en Vacant A. Stenekes
14-04-2018 Dorp + Noordlus S. Folkers en G.J. Bos G.J. Teijen
12-05-2018 Dorp + Zuidlus Vacant en Vacant G.J. Teijen
09-06-2018 Dorp + Noordlus W. Johannes en Vacant A. Stenekes
09-09-2018 Dorp + Zuidlus F.schuitema en R. vd Stel G.J. Teijen

 

Bij verhindering graag zelf vervanging zoeken of ruilen, wel even doorgeven aan coördinator.’s Morgens om 8.00 bij het gemeentehuis verzamelen.

Einde Route ongeveer rond 11.30 (afhankelijk van hoeveelheid papier).

Kanjertraining

Mensen, volwassen en kinderen, hebben het verlangen “erbij te horen”. “Erbij horen ” vergt bepaalde sociale vaardigheden die het ene kind beter gebruikt dan het andere kind. Het belangrijkste doel van deze training is dat een kind positief over zichzelf en de ander leert denken. Kinderen zijn individuen; elk kind is uniek, maar het zijn ook groepsleden. Ze worden door de groep gevormd en ze zijn van de groep afhankelijk. Het is belangrijk dat kinderen elkaar respecteren, leren samenwerken en elkaar helpen.

Dit doen we welPettenKanjerregels

Rollen

Er zijn vier rollen die centraal staan bij de Kanjertraining: de witte, de rode, de gele en de zwarte pet. Deze kleuren en rollen komen terug tijdens de lessen en geven een bepaald gedrag aan.
Draag je de witte pet (= doe jij als de witte pet) dan ben je een echte kanjer en je gedraagt je als een kanjertijger. Je bent eerlijk en te vertrouwen, je doet de goede dingen en je helpt iedereen om het samen met elkaar goed te hebben.
Draag je de rode pet dan ben je de uitslover. Hij wordt vergeleken met een aap: die neemt niets serieus en maakt overal een geintje van. In feite is hij onbetrouwbaar, want je kunt niet op hem bouwen.
De gele pet is het konijntje dat stil is en bang en denkt dat het zich niet kan verweren maar dat wel wil.
Draag je de zwarte pet op, dan ben je de vlerk, de baasspeler. Hij bepaalt zelf wel wat hij doet.
Door in alle klassen op dezelfde manier te werken met de Kanjertraining leren we de kinderen kritisch te kijken naar hun eigen gedrag en het gedrag van anderen. Ook leren we de kinderen dat zij hun gedrag kunnen veranderen wanneer dit nodig mocht zijn.

TSO

De tussenschoolse opvang (de broodschool) is uitbesteed aan de Stichting Rzijn. Een paar punten verdienen aandacht. Het heeft te maken met het verantwoordelijk zijn voor de kinderen die overblijven: de medewerkers moeten weten wie er overblijven en wie niet. Dit zijn de punten waar de betreffende ouders nog even de schouders onder moeten zetten:
1. kinderen met een regulier abonnement:
– komen ze niet, dan afmelden op de kalender;
2. kinderen met een flexibel abonnement
– komen ze wel, dan aanmelden op de kalender.
De kalender ligt in de hal van het noodlokaal.

Meer weten over TSO