Welkom

Welkom op de website van CBS Het Gebint. Leuk dat u een kijkje neemt!

Onze school staat in Sellingen, een prachtig dorp in de gemeente Westerwolde. De school is in 1913 opgericht en stond eerst aan de Veltkeweg.

Sinds 27 oktober 2015 is onze school gehuisvest in ‘De Zuides’ aan de Korteweg. In dit gebouw zijn naast onze school ook OBS Op d’Esch, peuterspeelzaal Lutke Beudels, de tussenschoolse opvang en het welzijnswerk (Steunstee) gehuisvest. Er is ook een gymzaal binnen het gebouw. ‘De Zuides’ ligt op een prachtige plek aan de rand van het dorp: de lokalen kijken uit over natuurgebied ‘De Vennekampen’.

Lees verder bijWelkom‘.

Schoolgids

De Schoolgids 2019-2020 is hier als pdf in te zien en te downloaden.

Meer- en actuele informatie uit o.a. de schoolgids vindt u op scholenopdekaart.nl.

 

Schooltijden en vakantierooster

Schooltijden:

Van maandag t/m donderdag gaan de leerlingen van groep 1 t/m 8 van 08.30 u. tot 14.00 u. naar school. Op vrijdag geldt dat ook voor de groepen 5 t/m 8. De groepen 1 t/m 4 zijn dan om 12.15 u. vrij.

Om 8.25 uur gaat de eerste bel; om 08.30 uur de tweede bel: de kinderen dienen dan in het lokaal te zijn, de lessen beginnen.  We verwachten, dat de ouders het lokaal dan hebben verlaten.

Vakantierooster:
Het vakantierooster voor cursusjaar 2020-2021 vindt u hieronder. Buiten deze dagen wordt in principe geen verlof gegeven. Uitzonderingen vindt u op www.leerplicht.net.

Lees meer

Rooster oud papier

Hier vindt u het rooster voor de ophalers van het oud papier. Het oud papier wordt niet langer op zaterdag gehaald maar elke 2e woensdag van de maand!

Hartelijk dank voor uw hulp. De opbrengsten zijn een belangrijke bron van inkomsten voor beide scholen waardoor er activiteiten kunnen worden georganiseerd.

Data oud papier:

Datum Route
09 sept. 2020 Dorp + Noordlus
07 okt. 2020 Dorp + Zuidlus
04 nov. 2020 Dorp + Noordlus
09 dec. 2020 Dorp + Zuidlus
06 jan. 2021 Dorp + Noordlus
10 feb. 2021 Dorp + Zuidlus
10 mrt. 2021 Dorp + Noordlus
07 apr. 2021 Dorp + Zuidlus
05 mei 2021 Dorp + Noordlus
09 jun. 2021 Dorp + Zuidlus
In de maanden juli en augustus kunt u het oud papier brengen in de container op de parkeerplaats bij de school.
09 sept. 2021 Dorp + Noordlus

Routes oud-papierwagen:

Oud papier route zuidlus

Oud papier route noordlus

Oud papier route dorp

Bij verhindering graag zelf vervanging zoeken of ruilen, wel even doorgeven aan coördinator. ’s Morgens om 8.00 bij het gemeentehuis verzamelen.

Einde Route ongeveer rond 11.30 (afhankelijk van hoeveelheid papier).

Kanjertraining

Het belangrijkste doel van de Kanjertraining is dat een leerling positief over zichzelf en de ander leert denken. Als gevolg hiervan heeft de leerling minder last van sociale stress. Ook op langere termijn is dit effect merkbaar. Mensen, volwassenen en kinderen, hebben het verlangen ‘erbij te horen’. ‘Erbij horen’ vergt bepaalde sociale vaardigheden die de ene leerling beter gebruikt dan de andere leerling.

Dit doen we welPettenKanjerregels

Rollen

Er zijn vier rollen die centraal staan bij de Kanjertraining. Deze rollen zijn vertaald naar kleuren figuren in een prentenboek en komen terug tijdens de lessen. Ze geven een bepaald gedrag aan.
Draag je de witte pet (= doe jij als de witte pet) dan ben je een echte kanjer en je gedraagt je als een kanjertijger. Je bent eerlijk en te vertrouwen, je doet de goede dingen en je helpt iedereen om het samen met elkaar goed te hebben.
Draag je de rode pet dan ben je de uitslover. Je wordt vergeleken met een aapje: die neemt niets serieus en maakt overal een geintje van. In feite is hij onbetrouwbaar, want je kunt niet op hem bouwen.
De gele pet is het konijntje dat stil is en bang en denkt dat het zich niet kan verweren maar dat wel wil.
Draag je de zwarte pet, dan ben je de vlerk, de baasspeler. Je bepaalt zelf wel wat je doet.
Door in alle klassen op dezelfde manier te werken met de leren we de leerlingen kritisch te kijken naar hun eigen gedrag en het gedrag van anderen. Ook leren we de leerlingen dat zij hun gedrag kunnen veranderen wanneer dit nodig mocht zijn.