Overlijden dhr. M. Wever, directeur-bestuurder SG Perspectief

Geachte ouders, verzorgers,

Dinsdagochtend 19 november jl. is onze directeur-bestuurder Meeme Wever op 64-jarige leeftijd overleden. Na de zomervakantie is dhr. Wever wegens gezondheidsredenen niet meer in staat gebleken om zijn werkzaamheden op te pakken.

We verliezen in dhr. Wever een authentiek bestuurder, een uniek persoon en een warm mens die zich vanaf de oprichting met grote deskundigheid en betrokkenheid voor onze vereniging heeft ingezet.

Dinsdagmiddag 26 november vindt de uitvaart plaats. Het bestuur verleent personeelsleden verlof die afscheid van dhr. Wever willen nemen. CBS Het Gebint is daarom dinsdagmiddag 26 november gesloten. Dinsdagochtend 26 november vinden de lessen wel doorgang.

Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

 

Met vriendelijke groet,

College van bestuur

Sjoerd Boonstra en Tineke Rozema