Aanmeldprocedure

Uw kind aanmelden bij c.b.s. Het Gebint

Meestal meldt u uw kind aan voordat het 4 jaar wordt. De volgende stappen hanteren wij voordat uw kind ingeschreven kan worden bij ons op school:

 • Kennismaking met de ouders en de leerling en een rondleiding in de school
 • Aanmelden d.m.v. een aanmeldformulier
 • Onderzoek door de school na het ontvangst van het ingevulde aanmeldformulier (6-10 weken)
 • Gesprek met ouders en school. Het aanbod wordt besproken. Dit kan zijn:
  1. Plaatsing op school, regulier
  2. Plaatsing op school, met een zorgarrangement
  3. Plaatsing op een andere reguliere school
  4. Plaatsing op een school voor speciaal (basis)onderwijs
 • Inschrijving op de school d.m.v. een inschrijfformulier en vragenlijst

Uw kind aanmelden?
Neem voor meer informatie of om uw kind(eren) aan te melden gerust contact met ons op.