Richtlijnen RIVM per 31 augustus 2020

Leerlingen hoeven onderling geen 1,5 meter afstand te houden. Volwassenen in het funderend onderwijs (onderwijspersoneel en ouders/verzorgers) moeten onderling ook de afstand van 1,5 meter bewaren. Verder blijft onverkort van kracht dat al het onderwijspersoneel, leerlingen en ouders/verzorgers die aanwezig zijn in of bij de school volledig klachtenvrij moeten zijn en anders thuisblijven. Zo blijven … Lees verder