Dalton

Schoolontwikkeling en Daltononderwijs
Binnen de school werken wij voor een groot deel volgens de Daltonprincipes.

Wij zijn van mening dat goed onderwijs alleen plaats kan vinden in een goede sfeer. Leerlingen ontplooien zich optimaal in een omgeving waarin veiligheid, vertrouwen, openheid, saamhorigheid, duidelijkheid en betrokkenheid gewaarborgd is. Van belang is dat zowel team als leerlingen en ouders deze omgeving ondersteunen.

Wij vinden het belangrijk dat onze leerlingen de kans krijgen zich te ontwikkelen naar zijn/haar mogelijkheden. Wij hanteren manieren die er toe leiden dat leerlingen sneller leren (efficiënter), de leerlingen meer dingen leren (effectief) en het leren voor de leerlingen leuker (aangenamer) maken, zolang een van deze drie elementen niet nadelig is voor een andere.

Als lerende organisatie vinden wij het belangrijk, mogelijkheden en kansen te zien in:

 • het stellen van hoge doelen
 • professionalisering van leerkrachten
 • het inzetten van methodes die het bovengenoemde leerproces en de wettelijke plicht om aan de kerndoelen te voldoen, waarborgen.

Onze school hecht er grote waarde aan dat onze leerlingen leren omgaan met hun mogelijkheden en beperkingen, opdat ze naar eigen vermogen een aandeel kunnen en durven nemen in onze maatschappij. Het doel van het aanleren van deze vaardigheden is, bij te dragen aan de ontwikkeling tot een zelfstandig, verantwoordelijk en respectvol denkend mens.

De onderstaande kenmerken en uitgangspunten zijn de basis voor ons handelen.

 1. Eerlijke kansen bieden aan alle leerlingen, ongeacht hun achtergrond.
 2. Effectieve directe instructie waarbij continu in de gaten gehouden wordt of leerlingen hun leerdoelen hebben behaald.
 3. Het werken en het samenwerken binnen CBS Het Gebint, staat in het teken van respect voor elkaar, rekening houden met elkaar en we kunnen elkaar vertrouwen. Zowel leerlingen, ouders en leerkrachten ervaren een veilige omgeving.
 4. Teamleden weten hoe ze kwalitatief hoogwaardig onderwijs moeten (vorm)geven en ze werken aan hun professionaliteit, vakmanschap en verbetering van het onderwijsprogramma.
 5. Het leren wordt beschouwd als een vanzelfsprekende en plezierige activiteit met als doel het steeds zelfstandiger worden. Het samen leren, samenwerken en zorg dragen voor elkaar staat hoog in het vaandel.
 6. Ambities worden gezamenlijk vastgesteld en gedragen door het team.
 7. Afspraken borgen we op een efficiënte manier en kunnen we gemakkelijk terugvinden in onze organisatie.

Kernwaarden:

 • vrijheid / verantwoordelijkheid
 • zelfstandigheid
 • samenwerken
 • effectiviteit / doelgerichtheid
 • reflectie

Alles op basis van vertrouwen.