Dalton

Schoolontwikkeling en Daltononderwijs
Binnen de school werken wij volgens de Daltonprincipes. Wij werken aan persoonlijke ontwikkeling en leeropbrengsten via heldere doelen voor vaardigheden op het gebied van zelfstandigheid, vrijheid/ verantwoordelijkheid, reflectie en samenwerken.

Kernwaarden:

  • vrijheid / verantwoordelijkheid
  • zelfstandigheid
  • samenwerken
  • effectiviteit / doelgerichtheid
  • reflectie

Alles op basis van vertrouwen.

In onze visie en in ons doel komen de woorden ‘uitdaging bieden’ en ‘ruimte geven’ voor; we willen de kinderen zelfstandigheid bijbrengen. We hebben een weg afgelegd die steeds meer Dalton werd. In 2012 hebben wij onze Daltonlicentie behaald en deze is in 2017 voor 5 jaren verlengd.
Het ‘Weer samen naar school’-gebeuren en de wetgeving ‘Passend Onderwijs’ heeft ons doen inzien dat de traditionele klassikale werkwijze te weinig mogelijkheden bood om op een verantwoorde wijze in verschillende niveaus en op een voor de leerlingen uitdagende wijze les te geven. Ook de ontwikkelingen in het Voortgezet Onderwijs die om een verandering van lesgeven vraagt (de rol van de leerkracht in het V.O. wordt steeds meer verlegd, de docent is vooral ook begeleider, er wordt in het V.O. steeds meer een beroep gedaan op de zelfstandigheid van de leerling) speelde een rol. Leerlingen die niet over een juiste leerhouding beschikken krijgen het moeilijk in het voortgezet onderwijs.
Het zijn nog steeds voor ons de twee belangrijkste redenen om aan de slag te gaan met dag- en weektaken. Deze werkwijze biedt de leerlingen de mogelijkheid om keuzes te maken in volgorde van de te maken lesstof, samenwerking en tempo. Het biedt de leerkracht o.a. de mogelijkheid om leerlingen op hun niveau leerstof aan te bieden en aan leerlingen of groepjes leerlingen extra instructie te geven; aan de individuele behoeften van leerlingen kan heel goed tegemoet worden gekomen.
Doordat de leerling de leerstof op deze wijze in zich kan opnemen en kan verwerken, loopt hij minder snel tegen grote problemen aan. De leerling is vaak met een kleine tip of een uitleg weer in staat verder te werken. Daarnaast stimuleert het werken met dag- en weektaken het zelfstandig werken, het zelfvertrouwen en de motivatie van de leerling.
Heel belangrijk om te weten is, dat bij het werken met dag- en weektaken de leerlingen niet ‘vrij’ gelaten worden. Het is vrijheid in gebondenheid. De groepsleerkracht controleert regelmatig of de leerlingen de leerstof begrijpen, hun taken af hebben. Dagelijks worden de resultaten geëvalueerd.
Het komt er op neer, dat leerlingen die de verantwoordelijkheid aankunnen die verantwoordelijkheid (zelfstandigheid) krijgen. Leerlingen waarvan de leerhouding verbeterd kan worden zullen minder vrijheid krijgen; ze krijgen zo nodig de lessen gestructureerd in voor hen hapklare brokken aangeboden met een duidelijke afsluiting en controle door de groepsleerkracht.

 

Klik hier voor meer informatie over Dalton en de Nederlandse Daltonvereniging (opent in een nieuw venster).