Gegevens school

School

Onze school is gehuisvest in multifunctionele accommodatie ‘De Zuides’ aan de rand van Sellingen.
Adres: CBS Het Gebint, Korteweg 2a, 9551 BM SELLINGEN.
T: 0599 – 322 556   E: info.gebint@sgperspectief.nl

Directie: Tineke Rozema, info.gebint@sgperspectief.nl
Aanwezig: zie agenda in de nieuwsbrief.

Intern begeleider: Evelien Delhaas, evelien.delhaas@sgperspectief.nl
Aanwezig op woensdag of donderdag.

E-mailadressen en werktijden van de alle teamleden vindt u onder ‘team’.

Schoolvereniging:

Bestuursbureau Scholengroep Perspectief,
Loodzetter 7,
9502 EW  Stadskanaal.
Tel.: 0599 – 612 612
Bestuurder: Dhr. R. Brunekreeft
E-mail: info@sgperspectief.nl