Groep 5

Dagelijkse gang van zaken in groep 5
Op maandag start de dag doorgaans met een kringgesprek, waarbij kinderen samen praten over hun belevenissen in het weekend. Vanaf 8.15 uur mogen de kinderen al naar de klas komen. Tot 8.30 u mogen ze gezellig wat kletsen met de juf/meester of met elkaar. Op dinsdag en donderdag starten we vanaf 8.15 uur met het rekenrooster. Tijdens het rekenrooster spelen we rekenspellen die ons helpen automatiseren of oefenen we extra op een Chromebook. Op woensdag en vrijdag starten we vanaf 8.15 uur met het leesrooster. Tijdens het leesrooster lezen kinderen zelfstandig in hun leesboek, lezen met een leesouder of werken aan hun eigen doelen op het gebied van lezen en spelling.
Het rekenrooster, leesrooster en het vertelmoment eindigen rond 8.45 uur. We lezen en bespreken hierna samen een Bijbelverhaal.
In de ochtend werken we aan rekenen, spelling, taal en begrijpend lezen. ’s Middags besteden we aandacht aan wereldoriëntatie, Engels, techniek en creatieve vakken. De kinderen van groep 5 en 7 krijgen elke woensdag- en vrijdagochtend gym. De gymlessen worden gesplitst in 2 onderdelen: toestel en spel.
We gebruiken in de klas: boekjes, werkboekjes, tablets, spelletjes en verschillende oefenmaterialen om te leren.

Zelfstandig werken
We werken in groep 5 met een weektaak. Hierop kunnen we lezen welke lessen we gaan doen. Daarnaast kunnen we onze extra taken zien en inplannen.

Kanjertraining
De kanjertraining is een methode voor sociaal- emotionele ontwikkeling. De eerste weken van een nieuw schooljaar staan in teken van spellen om elkaar te leren kennen, te vertrouwen en samen te werken. Ook is er wekelijks aandacht voor de theorieën die bij de Kanjertraining horen. We spreken daarom met de hele school dezelfde kanjertaal. Door hier structureel aandacht aan te besteden, behouden en stimuleren wij het positieve schoolklimaat.