Groep 7

Dagelijkse gang van zaken in groep 7
Op maandag start de dag doorgaans met een kringgesprek, waarbij kinderen samen praten over hun belevenissen in het weekend. Vanaf 8.15 uur mogen de kinderen al naar de klas komen. Tot 8.30 u mogen ze gezellig wat kletsen met de juf/meester of met elkaar. Op dinsdag en donderdag starten we vanaf 8.15 uur met het rekenrooster. Tijdens het rekenrooster spelen we rekenspellen die ons helpen automatiseren. Op woensdag en vrijdag starten we vanaf 8.15 uur met het leesrooster. Tijdens het leesrooster lezen kinderen zelfstandig in hun leesboek, lezen met een leesouder of werken aan hun eigen portfolio doelen op het gebied van lezen en spelling. Ook zijn er leerlingen die tutorlezen met jongere kinderen. Bij het tutorlezen begeleiden oudere kinderen de jongere kinderen bij het leren lezen.
Het rekenrooster, leesrooster en het vertelmoment eindigen rond 8.45 uur. We beginnen de dag samen en lezen een Bijbelverhaal.
In de ochtend werken we aan rekenen, spelling, taal en begrijpend lezen. ’s Middags besteden we aandacht aan wereldoriëntatie, Engels, techniek en creatieve vakken. De kinderen van groep 7 en 8 krijgen elke maandagmiddag en dinsdagochtend gym van een vakleerkracht. De gymlessen worden gesplitst in 2 onderdelen: toestel en spel.

Zelfstandig werken
Zelfstandig werken vindt elke dag plaats. Naast de zogenaamde dagtaken in de klas zijn er ook taken die aan het einde van de week af dienen te zijn. Op die manier krijgen kinderen meer inzicht in het verloop van de lesstof van de verschillende methodes. Iedere maandag worden de taken besproken en plannen de kinderen de taken in op hun eigen weektaak. Ze bepalen dus zelf in welke volgorde ze de taken maken. We stimuleren het dat de kinderen hier zelf goed over nadenken en een bewuste keuze hiervoor maken. Eenmaal in de week (meestal op vrijdag) wordt het werk van de gehele week geëvalueerd. Natuurlijk kijken we op andere dagen van de week met de kinderen mee. Het gaat erom dat de kinderen goed leren plannen en planmatig leren werken. Een belangrijk aspect binnen de 21st Century Skills.

Kanjertraining
De kanjertraining is een methode voor sociaal- emotionele ontwikkeling. De eerste weken van een nieuw schooljaar staan in teken van spellen om elkaar te leren kennen, te vertrouwen en samen te werken. Ook is er wekelijks aandacht voor de theorieën die bij de Kanjertraining horen. We spreken daarom met de hele school dezelfde kanjertaal. Door hier structureel aandacht aan te besteden, behouden en stimuleren wij het positieve schoolklimaat.