Leerlingenraad

Aan het begin van het schooljaar worden de leerlingen voor de nieuwe leerlingenraad van onze school gekozen uit en door de leerlingen van de groepen 5 t/m 8.
De raad bestaat uit vier leerlingen.

De leerlingenraad vergadert regelmatig met juf Tineke Rozema over allerlei schoolzaken. Veiligheidsgevoel is daarbij een vast agendapunt.

De leden behartigen niet alleen de belangen van hun eigen groep. Integendeel, ze kijken naar alles wat zich op school afspeelt, van groep 1 t/m groep 8.