Ouderbetrokkenheid en ouderparticipatie

Ouderbetrokkenheid

Er zijn kenmerken van ouders die van invloed zijn op het schoolsucces (welbevinden, schoolplezier, leerprestaties, gedrag, verzuim) van hun kinderen. Opleiding, beroep en inkomen hangen samen met schoolsucces maar ook de manier waarop ouders opvoeden en hoe de ouder tegen de school aankijkt.

 1. Betrokkenheid bij het onderwijs aan het kind. Interesse tonen in het werk, vragen naar wat het die dag geleerd heeft, schoolvorderingen bespreken, stimuleren om hard te werken, helpen met huiswerk en het belang van school benadrukken.
 2. Het schools leren thuis (spelenderwijs) stimuleren. Ouders lezen zelf veel, voorlezen, samen lezen, rekenspellen, oefenen met het betalen van boodschappen, zakgeld uitrekenen. Ook bezoek aan bibliotheek/ musea en culturele uitstapjes.
 3. Toezicht bij het buitenspelen, tv-kijken en computergebruik, gezond eten, het uitgerust en op tijd aan de schooldag beginnen.
 4. Hoge realistische verwachtingen van ouders hangen samen met schoolsucces.

Wij streven naar een situatie waarin leraren en ouders elkaar begrijpen, helpen, aanvullen, motiveren, inspireren en samenwerken in het belang van het kind – de leerling!

Dit stimuleren wij door de volgende activiteiten

  • Er vinden ieder schooljaar startgesprekken plaats waarin ouders, leerling en leerkracht verwachtingen kunnen uitspreken en waarin afspraken gemaakt kunnen worden om het schooljaar zo goed mogelijk te laten verlopen voor uw kind.
  • Gedurende het schooljaar vinden er contactmomenten plaats (voortgangsgesprekken, ouderbijeenkomsten, belafspraken of huisbezoek). Dit stemmen we samen met u af.
  • U wordt iedere dag in de gelegenheid gesteld om voor 08.25 uur een leerkracht te spreken. Na 14.30 u. is de leerkracht ook weer bereikbaar.
  • We organiseren kijkjes in de klas.
  • U wordt minimaal driemaal per jaar op de hoogte gehouden van de vorderingen van uw kind (zo nodig vaker).

Zeven dingen die elke ouder in het basisonderwijs en voortgezet moet weten.

Ouderparticipatie

​Mocht u interesse hebben om u op enige wijze voor de school in te zetten, dan zijn er de volgende mogelijkheden:

 • Lid raad van toezicht
 • Medezeggenschapsraad
 • Ouderraad
 • Lezen met leerlingen
 • Helpen in de schoolbibliotheek
 • Luizencontroles uitvoeren
 • Helpen bij creatieve middagen
 • Begeleiding tijdens uitstapjes