Ouderbetrokkenheid en ouderparticipatie

Ouderbetrokkenheid

​Omdat de impact van de thuis- en gezinsfactoren van grote invloed zijn op de leerprestaties van uw kind (49%), vinden we het belangrijk dat we samenwerken aan de ontwikkeling van uw kind.

Ouderbetrokkenheid heeft tot doel:

 • Het verhogen van de leeropbrengsten
 • Het vormgeven van de school als gemeenschap

Dit stimuleren wij door de volgende activiteiten

 • U wordt in de gelegenheid gesteld om voor 08.25 uur een leerkracht te spreken.
 • We organiseren kijkjes in de klas.
 • U wordt minimaal driemaal per jaar op de hoogte gehouden van de vorderingen van uw kind (zo nodig vaker).

Ouderparticipatie

​Mocht u interesse hebben om u op enige wijze voor de school in te zetten, dan zijn er de volgende mogelijkheden:

 • Lid raad van toezicht
 • Medezeggenschapsraad
 • Ouderraad
 • Lezen met leerlingen
 • Helpen in de schoolbibliotheek
 • Luizencontroles uitvoeren
 • Helpen bij creatieve middagen
 • Begeleiden tijdens uitstapjes