Schoolcommissie

De schoolcommissie ziet toe op het op de school gegeven christelijk onderwijs.