Schoolcommissie

De schoolcommissie fungeert als klankbord voor de directie en ziet toe op het op de school gegeven christelijk onderwijs.