Schooltijden en vakantierooster

Schooltijden:
Voor maandag, dinsdag en donderdag geldt voor alle groepen:
Morgen 8.30-12.00
Middag 13.00-15.00

Woensdag alle groepen 8.30-12.15

Groep 1 t/m 4 zijn op vrijdagmiddag vrij.

Groep 1 en 2 zijn 1 keer in de twee weken op vrijdag vrij.

Om 08.25 uur gaat de eerste bel; om 08.30 uur de tweede bel. Er is geen pleinwacht aanwezig. De leerkrachten verwelkomen hun leerlingen binnen. ’s Middags gaat de eerste bel om 12.55 u. en de tweede bel om 13.00 u. Er is pleinwacht aanwezig en de leerlingen moeten tot 12.55 u. buiten blijven.

Vakantierooster:
Het vakantierooster voor cursusjaar 2019-2020 vindt u hieronder. Er zijn nog een aantal studiedagen opgenomen in de jaarkalender.
Buiten deze dagen wordt in principe geen verlof gegeven. Uitzonderingen vindt u op www.leerplicht.net.

Aanvang schooljaar 2019-202026 augustus 2019
Herfstvakantie21 oktober 2019 t/m 25 oktober 2019
Kerstvakantie23 december 2019 t/m 03 januari 2020
Voorjaarsvakantie17 februari 2020 t/m 21 februari 2020
Studiedag Scholengroep Perspectief25 maart 2020
Goede Vrijdag en Paasmaandag19 april 2019 t/m 22 april 2019
Meivakantie27 april 2020 t/m 08 mei 2020
Hemelvaartsdag21 mei 2020 t/m 22 mei 2020
Pinkstervakantie01 juni 2020
Zomervakantie06 juli 2020 t/m 14 augustus 2020
Aanvang schooljaar 2020-202117 augustus 2020
Herfstvakantie12 oktober 2020 t/m 16 oktober 2020
Kerstvakantie21 december 2020 t/m 01 januari 2021
Voorjaarsvakantie20 februari 2021 t/m 26 februari 2021
Goede Vrijdag en Paasmaandag02 april 2021 t/m 05 april 2021
Meivakantie26 april 2021 t/m 07 mei 2021
Hemelvaartsdag13 mei 2021 t/m 14 mei 2021
Pinkstervakantie24 mei 2021
Zomervakantie12 juli 2021 t/m 20 augustus 2021