Schooltijden en vakantierooster

Schooltijden:
Voor maandag t/m donderdag geldt voor alle groepen: 8.30-14.00
Op vrijdag starten alle groep om 08.30 u. De groepen 1 t/m 4 zijn om 12.15 u. vrij. De groepen 5 t/m 8 zijn om 14.00 u. vrij.

De leerlingen lunchen op school. De groepen 1 t/m 4 lunchen op vrijdagmiddag niet op school.

Om 08.25 uur gaat de eerste bel; om 08.30 uur de tweede bel. Er is geen pleinwacht aanwezig. De leerkrachten verwelkomen hun leerlingen binnen.

Vakantierooster:
Het vakantierooster voor cursusjaar 2020-2021 vindt u hieronder. Er zijn nog een aantal studiedagen opgenomen in de jaarkalender.
Buiten deze dagen wordt in principe geen verlof gegeven. Uitzonderingen vindt u op www.leerplicht.net.

Aanvang schooljaar 2020-202117 augustus 2020
Herfstvakantie12 oktober 2020 t/m 16 oktober 2020
Kerstvakantie21 december 2020 t/m 01 januari 2021
Voorjaarsvakantie20 februari 2021 t/m 26 februari 2021
Goede Vrijdag en Paasmaandag02 april 2021 t/m 05 april 2021
Meivakantie26 april 2021 t/m 07 mei 2021
Hemelvaartsdag13 mei 2021 t/m 14 mei 2021
Pinkstervakantie24 mei 2021
Zomervakantie12 juli 2021 t/m 20 augustus 2021