Schooltijden en vakantierooster

Schooltijden:
Voor maandag, dinsdag en donderdag geldt voor alle groepen:
Morgen 8.30-12.00
Middag 13.00-15.00

Woensdag alle groepen 8.30-12.15

Groep 1 t/m 4 zijn op vrijdagmiddag vrij.

Groep 1 en 2 zijn 1 keer in de twee weken op vrijdag vrij.

Om 08.25 uur gaat de eerste bel; om 08.30 uur de tweede bel. Er is geen pleinwacht aanwezig. De leerkrachten verwelkomen hun leerlingen binnen. ’s Middags gaat de eerste bel om 12.55 u. en de tweede bel om 13.00 u. Er is pleinwacht aanwezig en de leerlingen moeten tot 12.55 u. buiten blijven.

 

Vakantierooster:
Het vakantierooster voor cursusjaar 2018-2019 vindt u hieronder.
Buiten deze dagen wordt in principe geen verlof gegeven. Uitzonderingen vindt u op www.leerplicht.net.

Aanvang schooljaar 03 september 2018
Herfstvakantie 22 oktober 2018 t/m 26 oktober 2018
Kerstvakantie 24 december 2018 t/m 04 januari 2019
Voorjaarsvakantie 18 februari 2019 t/m 22 februari 2019
Goede Vrijdag en Paasmaandag 19 april 2019 t/m 22 april 2019
Meivakantie 29 april 2019 t/m 03 mei 2019
Hemelvaartsdag 30 mei 2019 t/m 31 mei 2019
Pinkstervakantie 03 juni 2019 t/m 10 juni 2019
Zomervakantie 15 juli 2019 t/m 23 augustus 2019