Tussenschoolse- en buitenschoolse opvang

Voor kinderen die tussen de middag op school blijven, biedt Rzijn op verzoek van de basisscholen de Tussenschoolse opvang (TSO). Een vaste team van TSO-medewerkers vangt de kinderen dan tussen de middag op. Na de gezamenlijke lunch spelen ze met de kinderen en organiseren ze activiteiten die passen bij de leeftijd en de interesses van de kinderen. Er zijn speelkisten met spelmateriaal voor binnen en buiten. De TSO-sfeer en activiteiten sluiten aan bij de identiteit van de school.

Uitgangspunten:

  • vertrouwde gezichten voor op de groepen
  • diverse keuzemogelijkheden uit aanbod van spel-, speel- en knutselmateriaal
  • vaste afspraken, regels en structuur
  • sfeer en gewoonten sluiten zoveel mogelijk aan bij school
  • bij droog weer gaan we altijd even naar buiten

Tussenschoolse opvang

Buitenschoolse opvang

Rzijn biedt Buitenschoolse opvang aan kinderen van 4 tot 13 jaar. Als kinderen naar de basisschool gaan ontstaat er voor het eerst een verdeling tussen ‘vrije tijd’ en ‘schooltijd’. Na de inspanning van school is er tijd voor ontspanning. Werktijden van ouders vallen meestal niet samen met de schooltijden. Daarom kunnen hun kinderen de vrije tijd voor en na school of tijdens de vakanties doorbrengen op de Buitenschoolse opvang van Rzijn.

 
Wilt u uw kind inschrijven dan kan dit via de website van Rzijn: https://rzijn.nu/kinderen/buitenschoolse-opvang/buitenschoolse-opvang-inschrijfformulier/.