Tussenschoolse opvang

De tussenschoolse opvang (de broodschool) is uitbesteed aan de Stichting Rzijn. Een paar punten verdienen aandacht. Het heeft te maken met het verantwoordelijk zijn voor de kinderen die overblijven: de medewerkers moeten weten wie er overblijven en wie niet. Dit zijn de punten waar de betreffende ouders nog even de schouders onder moeten zetten:
1. kinderen met een regulier abonnement:
– komen ze niet, dan afmelden;
2. kinderen met een flexibel abonnement
– komen ze wel, dan aanmelden.
Hieronder leest u meer over de TSO.
 
Uw kind vooraf opgeven voor TSO
Alleen vooraf ingeschreven kinderen kunnen deelnemen aan de TSO.
Als u op een vaste dag, flexibel of incidenteel, gebruik denkt te gaan maken van Rzijn TSO, dan dient u vooraf uw kind (voor ieder kind één formulier) in te schrijven door het inschrijfformulier in te vullen op http://www.rzijn.nu/formulieren (u kiest vervolgens voor Tussenschoolse opvang – Inschrijfformulier).
Het is belangrijk dat u uw kind op tijd inschrijft, zodat alles goed verwerkt kan worden.

Voor informatie kunt u contact opnemen met dhr. Koos van der Zwam, coördinator TSO van Rzijn, zijn telefoonnummer is: 0599 – 345655, e-mail: k.vanderzwam@rzijn.nu

Op de website van Rzijn vindt u meer informatie:http://www.rzijn.nu/tussenschoolse-opvang.