Welkom

Welkom op de website van CBS Het Gebint. Leuk dat u een kijkje neemt!

We zijn een christelijke Daltonbasisschool.

Onze school staat in Sellingen, een prachtig dorp in de gemeente Vlagtwedde. De school is in 1913 opgericht en stond eerst aan de Veltkeweg.

Sinds 27 oktober 2015 is onze school gehuisvest in ‘De Zuides’, een multifunctionele accommodatie aan de Korteweg. In dit gebouw zijn naast onze school ook OBS Op d’Esch, peuterspeelzaal Lutke Beudels, de buitenschoolse opvang en het welzijnswerk (Steunstee) gehuisvest. Er is ook een gymzaal. ‘De Zuides’ ligt op een prachtige plek aan de rand van het dorp: de lokalen kijken uit over natuurgebied ‘De Vennekampen’.

Onze school maakt, samen met 13 andere basisscholen, 1 speciale school voor basisonderwijs (De Baldakijn) en 1 school voor zeer moeilijk lerende kinderen (De Meidoornschool) in de gemeenten Stadskanaal en Vlagtwedde, deel uit van de Scholengroep Perspectief.

De naam van onze school komt van de balkconstructie van een gebouw, die het dak ondersteunt: de gebinten, het gebint. Door een solide basis willen we de kinderen een veilig en beschermd plekje geven en een goede toekomst bieden.

Sinds 2012 hebben we de Daltonlicentie en mogen we ons Daltonschool noemen. Meer informatie over Dalton vindt u onder de knop ‘Schoolontwikkelingen’ links en hier.

Het team van CBS Het Gebint bestaat uit 8 leerkrachten, een intern begeleider en 2 remedial teachers en een directeur. Daarnaast werken er nog twee vakleerkrachten voor gymnastiek in onder- midden- en bovenbouw, een motorisch remedial teacher en een logopediste bij ons. We hebben rond de 65 leerlingen. Ze zijn verdeeld over een aantal combinatiegroepen.

‘De Zuides’ heeft een beheerder-conciërge en wordt schoongehouden door drie schoonmakers.

Wat kenmerkt onze school:
-een laagdrempelige dorpsschool;
-ouderparticipatie (handen uit de mouwen) en ouderbetrokkenheid (meedenken vanuit een gezamenlijk gevoelde verantwoordelijkheid voor goed onderwijs) hoog in het vaandel;
-open en eerlijke communicatie;
-kindgericht; trefwoorden: verantwoordelijkheid, reflectie, zelfstandigheid en samenwerken (Dalton);
-goede zorgstructuur;
-aandacht voor slimme kinderen;
-investeren in ’21st century skills’: o.a. leren programmeren van een 3d printer;
-een christelijke basisschool, die openstaat voor ieder die ons respecteert.

We vinden het heel belangrijk, dat onze leerlingen (en hun ouders) zich op onze school veilig, gewaardeerd en serieus genomen voelen.

We geven, net als alle andere scholen, les in lezen, rekenen, taal, schrijven en alle andere vakken. Maar we staan niet stil, we zoeken steeds naar mogelijkheden om ons onderwijs aan de kinderen te verbeteren, ook wij willen leren – ons leven lang. Dat betekent dat we alert zijn en keuzes maken: wat doen we wel en wat doen we niet of minder? Hoe gaan we om met de verscheidenheid aan leercapaciteit van onze leerlingen? Hoe waarborgen we de zorg aan onze kinderen? We hebben met elkaar afgesproken om de nadruk te leggen op onze kerntaak als school: het geven van onderwijs in de basisvakken. De vakken die daarbij de meeste aandacht krijgen zijn lezen/taal en rekenen (eis van de overheid). Lezen is een basisvoorwaarde om verder te kunnen komen.

Kinderen zijn in totaal (van groep 1 tot en met groep 8) ruim 7500 uur op de basisschool. Ouders vertrouwen hun kind(eren) aan ons toe. In de tijd dat ze bij ons zijn proberen we ze zo goed mogelijk te helpen om zich te ontwikkelen tot zelfstandige en gave jonge mensen, met voldoende kennis en vaardigheden. Jongelui die kunnen omgaan met hun eigen emoties en met die van anderen. Ons doel is dat ze met zelfvertrouwen de wereld buiten de school tegemoet kunnen treden en uiteindelijk, na groep 8, goed voorbereid in het voortgezet onderwijs hun plekje vinden.

Op deze website vindt u meer informatie over onze school.

Vindt u niet wat u zoekt of wilt u een gesprek met mij? U kunt altijd een afspraak maken, telefonisch 0599 – 322 556 of via de mail info@cbshetgebint.nl
U bent welkom!

Met vriendelijke groet,
Tineke Rozema, directeur ad interim.