Welkom

Onze school maakt, samen met 13 andere basisscholen, 1 speciale school voor basisonderwijs (De Baldakijn) en 1 school voor zeer moeilijk lerende kinderen (De Meidoornschool) in de gemeenten Stadskanaal en Westerwolde deel uit van Scholengroep Perspectief.

De naam van onze school komt van de balkconstructie van een gebouw, die het dak ondersteunt: de gebinten, het gebint. Door een solide basis willen we de kinderen een veilig en beschermd plekje geven en een goede toekomst bieden.

Sinds 2012 hebben we de Daltonlicentie en mogen we ons Daltonschool noemen. In 2016 is deze licentie met 5 jaar verlengd. Meer informatie over Dalton vindt u hier.

Wat kenmerkt onze school:
– een laagdrempelige dorpsschool;
– ouderparticipatie (handen uit de mouwen) en ouderbetrokkenheid (meedenken vanuit een gezamenlijk gevoelde verantwoordelijkheid voor goed onderwijs) staan hoog in het vaandel;
– open en eerlijke communicatie;
– kindgericht; trefwoorden: verantwoordelijkheid, reflectie, zelfstandigheid en samenwerken (Dalton);
– goede zorgstructuur;
– aandacht voor begaafde kinderen;
– investeren de toekomst
– een christelijke basisschool, die openstaat voor ieder die ons respecteert.

We vinden het heel belangrijk, dat onze leerlingen (en hun ouders) zich op onze school veilig, gewaardeerd en serieus genomen voelen.

Wij geven, net als alle andere scholen, les in lezen, rekenen, taal, schrijven en alle andere vakken. Maar we staan niet stil, we zoeken steeds naar mogelijkheden om ons onderwijs aan de kinderen te verbeteren, ook wij willen leren – ons leven lang. Dat betekent dat we alert zijn en keuzes maken: wat doen we wel en wat doen we niet of minder? Hoe gaan we om met de verscheidenheid aan leercapaciteit van onze leerlingen? Hoe waarborgen we de zorg aan onze kinderen? We hebben met elkaar afgesproken om de nadruk te leggen op onze kerntaak als school: het geven van onderwijs in de basisvakken. De vakken die daarbij de meeste aandacht krijgen zijn lezen/taal en rekenen. Lezen is een basisvoorwaarde om verder te kunnen komen.

Kinderen zijn in totaal (van groep 1 tot en met groep 8) ruim 7500 uur op de basisschool. Ouders vertrouwen hun kind(eren) aan ons toe. In de tijd dat ze bij ons zijn proberen we ze zo goed mogelijk te helpen om zich te ontwikkelen tot zelfstandige en gave jonge mensen, met voldoende kennis en vaardigheden. Ons doel is dat ze met zelfvertrouwen de wereld buiten de school tegemoet kunnen treden en uiteindelijk, na groep 8, goed voorbereid in het voortgezet onderwijs hun plekje vinden.

Op deze website vindt u meer informatie over onze school.

Vindt u niet wat u zoekt of wilt u een gesprek met mij? U kunt altijd een afspraak maken, telefonisch 0599 – 322 556 of via de mail info.gebint@sgperspectief.nl U bent welkom!

Met vriendelijke groet,

Tineke Rozema, directeur